Aqui adjuntem totes les autoritzacions que calen, ordenades segons si són del curs o de colònies.